pracawawa.pl
Twoje oferty pracy z Warszawy
 
.:  Strona główna .:  Dodaj ofertę .:  Załóż konto .:  Regulamin .:  Reklama .:  Kontakt
 

Szukaj oferty pracy.

 
Stanowisko:Lupa
np.: cieśla, murarz, opiekunka.

Poradnik pracownika.


> Zatrudnienie osób niepełnosprawnych
> Bezrobotni 50+
> Telepraca
> Jak napisać CV
> Wszystko o umowach
> Godziny nadliczbowe
> Urlop
> Świadectwo pracy
> Program Pierwsza Praca
> Państwowa Inspekcja Pracy
> Sąd Pracy
> Staż zawodowy
> Zasiłek dla bezrobotnych
> Program EURES
> Prace interwencyjne
> Przygotowanie zawodowe dorosłych
> Świadczenie pieniężne dla bezrobotnych
> Praca dorywcza
> Leasing pracowniczy


 

Leasing pracowniczy


Definicja leasingu pracowniczego:

Leasing pracowniczy jest to wynajem pracowników, z którymi został zawarty stosunek pracy, na rzecz innych podmiotów gospodarczych. Polega zatem na wykonywaniu przez pracownika pracy u innego pracodawcy (osoby trzeciej) przez okres ustalony w porozumieniu zawartym pomiędzy stronami.

W ramach leasingu pracowniczego świadczenie pracy uwzględnia trzy strony. Pierwszą jest podmiot użyczający tzw. agencja pracy tymczasowej, czyli pracodawca zatrudniający pracownika. Drugą jest pracownik tymczasowy, czyli pracownik oddelegowany do innego pracodawcy na określony czas i do wykonania określonej pracy. Trzecią jest podmiot korzystający tzw. pracodawca-użytkownik, czyli pracodawca, u którego świadczona jest praca wykonywana przez pracownika tymczasowego.

W czasach redukcji kosztów, popytu na elastyczne zatrudnienia oraz dążenia do eliminowania ryzyka związanego z czynnikiem ludzkim leasing pracowniczy jest stałym elementem polityki personalnej prowadzonej przez liczne firmy. Coraz większe zainteresowanie „wynajmowaniem” pracowników wynika z uzyskiwanych tą metodą rekrutacji korzyści ekonomicznych, zwłaszcza przez pracodawców-użytkowników.

 

Leasing pracowniczy w aspekcie prawnym:

W polskim systemie prawnym pojęcie leasingu pracowniczego nie istnieje. Na rynku pracy funkcjonuje jednak w mowie potocznej, jako określenie trójstronnego charakteru zatrudnienia zwanego pracą tymczasową. Regulacje prawne dotyczące pracy tymczasowej znajdują się w ustawie z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych oraz w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 stycznia 2009 r. w sprawie agencji zatrudnienia.

Aby świadczyć usługę polegającą na dostarczaniu pracowników tymczasowych trzeba posiadać certyfikat agencji pracy tymczasowej. W świetle prawa agencja pracy tymczasowej jest pracodawcą dla pracowników tymczasowych. Pracowników tymczasowych łączy z agencją tymczasową pracy stosunek pracy, natomiast nie pozostają oni w takim stosunku z pracodawcą-użytkownikiem, chociaż to on bezpośrednio korzysta z ich pracy.

Ustawa wskazuje, że pracownik tymczasowy nie może świadczyć pracy na rzecz jednego pracodawcy użytkownika w okresie dłuższym niż 18 miesięcy. Ponadto pracownik tymczasowy musi mieć zapewnione takie same warunki pracy i wynagrodzenie jak pracownik etatowy zatrudniony na to samo stanowisko u pracodawcy użytkownika.

W związku z brakiem prawnej definicji leasingu pracowniczego należy dokładnie zapoznać się z warunkami pracy świadczonej w jego zakresie. Firmy oferujące leasing pracowniczy nie muszą być wcale agencjami pracy tymczasowej, a co za tym idzie nie muszą stosować się do przepisów dotyczących pracy tymczasowej. Mają więc pełną swobodę odnośnie sposobów zatrudniania pracowników. Co więcej, bardzo często podpisują z pracodawcami umowy na określone usługi, a nie na dostarczanie pracowników. W tej sytuacji pracownicy, którzy znajdują zatrudnienie u wskazanego przez pośrednika pracodawcy, wykonują swoje obowiązki w oparciu o mające wyłącznie stosunek cywilnoprawny umowy-zlecenia. Nie mają zatem praw pracowniczych przysługujących pracownikom na umowie o pracę, a ich wynagrodzenie i czas pracy jest traktowany bardzo dowolnie.  

Za leasing pracowniczy uważana jest także umowa zawarta między dwoma pracodawcami na tzw. tymczasowe odstąpienie pracownika. W tym przypadku umowa pracownika z pracodawcą użyczającym zostaje czasowo zawieszona (jako bezpłatny urlop), natomiast zostaje podpisana zupełnie nowa umowa, na okres pracy u pracodawcy przyjmującego pracownika do swego zakładu pracy. Nowy pracodawca przejmuje więc na siebie wszelkie obowiązki wynikające ze stosunku pracy. Pracownik musi jednak wyrazić pisemną zgodę na wykonywanie pracy w innej firmie. Pracodawca, który wyjątkowo kieruje pracownika do innej firmy, nie może go do tego przymuszać groźbą zwolnienia czy obniżki wynagrodzenia. Ten rodzaj leasingu pracowniczego jest oparty na przepisach Kodeksu pracy, gdzie nie jest jednak zdefiniowany wprost, a raczej odnosi się do kwestii „najmu pracy”.

 

Rynek leasingu pracowniczego:

Na rynku pracy istnieje dość obszerny sektor, w którym leasing pracowniczy jest stosowany. Najczęściej zgłaszającymi zapotrzebowanie na tą usługą są branże: spożywcza, produkcyjna, logistyczna, informatyczna i handlowa. Wśród wynajmowanych pracowników największą grupę stanowią:

 

 • studenci
 • informatycy
 • tłumacze
 • księgowi
 • kierowcy
 • inżynierowie
 • lekarze
 • pielęgniarki
 • opiekunowie
 • spawacze
 • monterzy
 • hydraulicy
 • elektrycy
 • sprzątaczki
 • telemarketerzy

 

Zalety leasingu pracowniczego dla pracodawcy-użytkownika:

 

 • elastyczna forma pozyskiwania wykwalifikowanej kadry
 • elastyczne zarządzanie zatrudnieniem w zależności od koniunktury
 • obniżenie stałych kosztów funkcjonowania zakładu
 • ograniczenie kosztów rekrutacji/selekcji pracowniczej
 • brak prawnych zobowiązań wobec pracowników

.

Zalety leasingu pracowniczego dla pracownika tymczasowego:

 

 • zdobywanie doświadczenia zawodowego
 • kontakty z różnymi firmami
 • aktywne uczestnictwo w rynku pracy
 • możliwość pogodzenia pracy zawodowej z życiem prywatnym
 • możliwość znalezienia stałego zatrudnienia

 


wyświetleń: 18918

zamieszczono: 2014-10-22 11:04

Autor: Dawid Wojtowicz

Internet w Mikołowie | Oferty Pracy | Projektowanie Tworzenie Stron Internetowych | Sieci Internetowe | Mikołów Internet | Sklepy Internetowe | Sklep Internetowy | Najnowsze informacje | Praca Katowice | Praca Kraków | Praca Poznań | Praca Wrocław